Hvor kommer du fra?

Undersøgelse af danskernes genetiske historie

Lærere og elever fordelt på 38 gymnasier har vist interesse for projektet og alle 38 gymnasier vil medvirke i fase I af forsøget. Fase I indebærer at der indsamles genetiske data fra et antal elever fra hvert gymnasium der deltager i fase I.
I de tilfælde hvor flere klasser fra samme gymnasium ønsker at deltage bliver det op til skolen at fordele de tildelte antal prøver i mellem de interesserede klasser. Det betyder at vi desværre hverken kan garantere at alle klasser på et gymnasium eller alle elever i en given klasse kommer til at bidrage med genetisk materiale til projektet.


Information om genetiske data

Elever der ønsker at deltage i projektet vil blive bedt om at aflevere en spytprøve og udfylde et spørgeskema med navn og spørgsmål omkring familiens ophav samt enkelte fænotypiske karakterer såsom øjenfarve, hårfarve og lignende. Der vil ikke blive stillet helbredsrelevante spørgsmål i undersøgelsen. Prøverne indsendes og analyseres af firmaet 23andme.com som ikke modtager navne eller andre personlige oplysninger om de deltagende elever.

Alt genetisk information der vides at have helbredsrelevans vil blive sorteret fra automatisk inden data analyseres og frigives. Prøverne bliver anonymiseret klassevis. Elever vil få adgang til aspekter af deres data fra alle deltagere fra deres gymnasium uden at vide hvem der er hvem. Det vil være muligt at se om der er slægtskabsforhold i klassen men ikke være muligt at identificere personer. Visse aspekter af det fulde datasæt samt analyser vil blive tilgængeligt for alle interesserede i anonymiseret form.
Data vil danne basis for at kunne lave et detaljeret Danmarkskort over

  • hvor elever fra den enkelte klasse kommer fra op til 4 generationer tilbage
  • hvor fædrenes linjer og mødrenes linjer kommer fra adskillige tusinde år tilbage
  • hvor mange Neanderthal gener der er i klassen
  • hvor nært beslægtede personerne i klassen er
  • hvor mange genetiske jyder der er på sjælland og vise versa
  • og meget andet


Forventet tidsplan for deltagelse i projektet

31. Oktober 2013 Opstartsseminar i Aulaen på Aarhus Universitet .
Seminaret gentages to gange, fra 9-12 og fra 13-16. Vi vil forsøge om vi kan få lavet en streaming eller optagelse af startseminaret der i så fald vil blive gjort tilgængeligt på projektets hjemmeside: hvorkommerdufra.dk
November 2013 Indsamling af genetisk materiale på skolerne og indsendelse af disse til projektgruppen på Aarhus Universitet.
Januar 2014 Genotyping forventes at være afsluttet og analyser og bearbejdning af data påbegyndes på Aarhus Universitet.
Marts 2014 Præsentation af det genetiske danmarkskort og andre analyser der er lavet på data på et afsluttende seminar på Aarhus Universitet. Data gøres tilgængeligt for deltagerne i projektet sammen med øvelsesvejledninger og udervisningsmateriale til projektet.
Resten af 2014 Videreudvikling af undervisningsmaterialer og forskellige analyser. Nyt materiale vil løbende blive offentliggjort på projektets hjemmeside: hvorkommerdufra.dk


For yderligere information om projektet kontakt os på: fg@toerring-gym.dk.


Med venlig hilsen,

Frank Grønlund Jørgensen, Thomas Mailund, Mikkel Heide Schierup og Peter C. Kjærgaard.


Støtte: Projektet er støttet af en bevilling fra Ministeriet for Børn og Unge og udføres af tre forskere ansat på Aarhus Universitet og en gymnasielærer fra Tørring Gymnasium.

Foto: Anders Trærup, AU Kommunikation.

04.04.2014 | Presse

Festlig afslutning på et spændende projekt

Mandag 31. marts var dagen, hvor de medvirkende gymnasielever fik de første resultater af undersøgelsen at vide. Det blev en festlig dag under megen mediebevågenhed!

28.03.2014 | Sociale Medier

Følg afslutningsseminaret LIVE på Twitter

Deltagerne i seminaret opfordres til at tweete om resultaterne og egne oplevelser - brug #hvorkommerdufra.

26.03.2014 | Konference

Åben invitation!

Vær med mandag d. 31. marts, når forskere fra Centre for Biocultural History på Aarhus Universitet løfter sløret for den første analyse af danskernes genetiske historie!

19.03.2014 | Presse

Slutkonference 31. marts

Det afsluttende seminar hvor resultaterne præsenteres finder sted til mandag den 31. marts på Aarhus universitet. Se programmet

11.11.2013 | Presse

Gymnasieelever og forskere skal kortlægge danskernes gener

Et projektsamarbejde med 800 gymnasieelever skal opklare, hvor i verden danskernes gener kommer fra – og for første gang nogensinde skrive danskernes genetiske historie.

Video fra opstartsseminaret

Videooptagelserne af foredragene ved opstartsseminaret 31. oktober kan ses under Materiale.

Deltagende gymnasier