Om projektet

'Hvor kommer du fra' er et forskningsprojekt med deltagelse af gymnasieelever fra hele landent og forskere fra Aarhus Universitet.

Genetisk arkæologi

Spørgsmålet om hvor du kommer fra, hænger nøje sammen med hvem du er. Det er et spørgsmål der vedrører os alle og ligger dybt i vores identitetsfølelse. Men hvordan finder vi ud af, hvor vi kommer fra? Traditionelt tager vi udgangspunkt i livs- og slægtshistorie. I et større perspektiv bruger vi historiske kilder til at beskrive danskernes demografiske historie.

Men i dag har vi fået et nyt redskab til rådighed, der kan give os konkrete svar på spørgsmål, vi tidligere kun kunne gætte os til.

I det komplette genetiske materiale for en person ligger spor af historien. På baggrund af de nyeste bioteknologiske metoder, statistiske analyser, historiske dokumenter og personlige historier, får vi en anden type svar på, hvor vi kommer fra. Metoden kaldes 'genetisk arkæologi'.

Ved hjælp af moderne genteknologi vil de elever, der medvirker i projektet, være med til at undersøge, hvordan deres egen familie og danskerne generelt har rejst rundt, og ultimativt beskrive den nuværende danske befolknings lange rejse og rute, siden Homo sapiens udvandrede fra Afrika for omkring 60.000 år siden.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er gymnasielever med biologi på A-niveau. Denne gruppe er delt i to, efter projektets faser:  de elever der deltager i selve udviklingen af projektet og de elever der i anden fase kommer til at bruge det udviklede materiale i undervisningssituationer.

Projektplan

FASE 1: Indsamling og analyse af genetiske og personhistoriske data fra et repræsentativt udvalg af
gymnasieklasser fra hele landet. Disse anonymiserede data vil blive lagt i en database, der
kan bruges i undervisning og danne baggrund for tværfaglige projekter om genetik, historie
og samfundsforhold.

FASE 2: Udvikling af undervisningsmateriale med beskrivelse af analysemetoder, software til egen
analyse af data og resultater, samt en oversigt over danskernes genetiske historie og geografi.
Dette materiale vil blive stillet gratis til rådighed over internettet.

Projektet vil endvidere danne udgangspunkt for en mindre særudstilling på det nye Moesgaard Museum, Aarhus. Det vil indgå som et element i museets nye permanente udstilling om menneskets evolution, der står klar ved museets åbning i efterårsferien 2014.

Støtte

Projektet er støttet af en bevilling fra Ministeriet for Børn og Unge.